Νέο πρόγραμμα Leader: Η Καβάλας απλώνει τα «δίχτυα» της ανάπτυξης στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό

Τοπική οικονομία, περιβάλλον αλλά και πολιτιστική κληρονομιά σε ένα νέο, καινοτόμο πρόγραμμα δράσης από την Αναπτυξιακή Καβάλας – Ποιες είναι οι 100% χρηματοδοτούμενες δράσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Σε μια μοναδική ευκαιρία για την Καβάλα φιλοδοξεί να αναδειχθεί το νέο πρόγραμμα που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Καβάλας στο πλαίσιο του Leader Αλιείας. Με την πρώτη πρόσκληση που η εταιρία απευθύνει σε δημόσιους φορείς (οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και συλλογικούς φορείς του αλιευτικού και του περιβαλλοντικού τομέα) μπορούν να υλοποιηθούν καινοτόμες προτάσεις για δράσεις που θα συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα Leader αφορά και στον αστικό ιστό των περιοχών ωφέλειας, βάζοντας έτσι στον «χάρτη» στόχευσης και την πόλη της Καβάλας ως επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης!

Η νέα πρόσκληση του Leader Αλιείας ζητά από τους δυνητικά δικαιούχους φορείς να καταθέσουν προτάσεις για την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και τη συνδυασμένη προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας μπορούν να επιδοτηθούν έως και 100% υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της αλιείας ή/και της υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής αλλά και υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.

Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προτάσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, καταδυτικών κέντρων, παρατηρητηρίων θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και υποδομές για την ανάδειξη αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού. Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνεται ακόμα και η αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, η βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου κ.ά.

Περιβάλλον, Τουρισμός και Πολιτισμός καλούνται να «συνεργαστούν» προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης και οι φορείς καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για έργα που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η αλιεία, έργα που θα εισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του τόπου.

Με την καταγραφή, την ανάδειξη και τη διατήρηση της αλιευτικής παράδοσης του τόπου να βρίσκονται στην «καρδιά» του νέου προγράμματος Leader Αλιείας, καθίσταται αυτονόητο ότι η υλοποίηση του ιδιαίτερα φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος θα ωφελήσει τα μέγιστα και τους ίδιους τους αλιείς.

Το νέο πρόγραμμα του Leader Αλιείας που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Καβάλας (ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ) έχει ήδη «ανοίξει» με τις αιτήσεις να κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι προσκλήσεις που «τρέχουν» είναι δύο: 1). Η πρώτη (Μονοταμειακό) αφορά στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας και 2). Η δεύτερη (Πολυταμειακό) αφορά στον υπόλοιπο νομό Καβάλας.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις εδώ και εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Καβάλας (Μ. Σκορδάς και Ε. Λυμπεροπούλου, τηλέφωνο 2510620459, e-mail: [email protected]).


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης